Om TOPP

Varför Topp?

TOPP är ett koncept som sedan hösten 2015 utvecklats gemensamt av näringslivet, de kommunala- och fristående skolorna, och Innovatums science center på initiativ från Trollhättans Stads Näringslivsråd. TOPP är Trollhättans prao. Tillsammans med andra insatser i Trollhättan, så som t ex yrkesmässan ska TOPP ge eleverna en bild av möjliga yrkesval inför gymnasiet. 

Syftet med TOPP är att:

  • Vara en långsiktig samverkansform mellan skola, näringsliv och Innovatums science center
  • Vara del av näringslivets långsiktiga engagemang i samhällsutveckling
  • Vara del av förutsättningarna för att erbjuda näringslivet en långsiktig kompetensförsörjning
  • Ge elever viss förståelse för möjliga yrken och arbetsplatser som grund för val till gymnasiet
  • Ge elever viss förståelse av entreprenörskap och företagande i privat och offentlig verksamhet som grund för val till gymnasiet
 

På vårterminen är det åk 8 som genomför arbetet med tema yrkesroller och på höstterminen är det åk 9 med tema verksamhet.

Yrkesroller 
I årskurs 8 är målet att eleverna ska få en samlad bild av vilka arbetsuppgifter som ingår i ett yrke och vilken roll det har på arbetsplatsen. Eleverna får information om yrket från och på arbetsplatsen. Te.x genom intervjuer, presentationer, skuggning och möjligheten att prova på enklare arbetsuppgifter. Fokus är att sätta sig in i hur det är att arbeta i yrket på arbetsplatsen.

Verksamhet
På höstterminen har eleverna hunnit bli nior och det är dags för dem att ta nästa TOPP-steg. Med arbetet med yrkesroller i bagaget, får de nu möta och studera en hel verksamhet/ del av verksamhet. Syftet är att beskriva verksamheten på ett så grundläggande sätt som möjligt, utifrån hur en arbetsplats fungerar och/ eller dess företagsidé.  

 

TEMA VÅR/HÖST

UPPLÄGG TOPP-RESAN

Ambitionen är att de arbetsplatser som medverkar i TOPP ska känna sig trygga i TOPP-processen och som stolta Framtidsguider. För arbetsplatsen går startskottet i och med anmälan via topptrollhattan.se.

Anmälan
I anmälan anger arbetsplatsen hur många elevgrupper som kan tas emot, samt vilka datum för frukostmöte, TOPP-möte och TOPP-mässa som är lämpliga.

Kick-off
Framtidsguider bjuds in till en inspirerande kick-off inför TOPP-perioden. Erfarenhetsutbyte står alltid på agendan.

Frukostmöte
Skolan bjuder in sina Framtidsguider till ett frukostmöte, där arbetsplatsens representant/er får träffa den grupp på 3-5 elever som arbetar med den aktuella arbetsplatsen. Syftet med frukostmötet är att elever och representanten från arbetsplatsen lär känna varandra. På frukostmötet ges mer information om hur elevernas arbete kommer att genomföras och vad som förväntas av Framtidsguiden. Viktigt är att kontaktuppgifter byts och tid för TOPP-möte bokas.

TOPP-möte
TOPP-mötet är det tillfälle, då eleverna besöker arbetsplatsen. TOPP-mötet pågår under minst en dag. Framtidsguiden ansvarar för elevernas upplevelse på arbetsplatsen och planerar en dag som innehåller information såväl som praktik och tid för frågor. Framtidsguide och elevgrupp har ett gemensamt mål med TOPP-mötet, det ska resultera i en presentation på mässan.  Mötet lägger grunden för eleverna att göra den presentationen som både arbetsplatsen och eleverna ska vara stolta över på mässan.

Det är viktigt att besöket på arbetsplatsen är välplanerat och innehållsrikt, undvik ett upplägg som endast innebär föreläsningar och enbart Powerpointpresentationer. Ibland är det lätt att glömma att eleverna kan bidra med intressanta och roliga reflektioner. Du kanske kan ge dem en liten uppgift att fundera på som är viktig för dig och arbetsplatsen?

Återkoppling/ Feedback
När elevernas presentation börjar bli färdig, får Framtidsguiden ta del av innehållet, kan faktagranska och ge feedback på elevernas arbete; både vad gäller form och innehåll. Framtidsguide och elevgrupp kommer överens senast vid TOPP-mötet om tid då återkopplingen äger rum. Framtidsguiden besöker eleverna på deras skola för återkoppling/ feedback.

TOPP-mässa
Framtidsguiden blir inbjuden till en mässa där eleverna presenterar sitt arbete och därmed den arbetsplats de arbetat med.

Utvärdering
När TOPP-perioden är slut kommer alla medverkande arbetsplatser att få genomföra en centralt utformad utvärdering.

 
Alla Trollhättans elever som går i årskurs 8 och 9 deltar i TOPP, oberoende om de går på friskolor eller kommunala skolor. Detta är skolorna som deltar i TOPP:
Fridaskolan Paradisskolan Stavreskolan
Kronan Sjuntorpskolan Strömslundsskolan
Lyrfågelskolan Skogshöjdens skola Sylteskolan
Nya Skolan Slättbergsskolan

SKOLORNA