Jessica Thorn

Jessica Thorn, bibliotekarie på Biblioteket Högskolan Väst, berättar i klippet om varför de är med i TOPP Trollhättan, och hur de lägger upp elevernas arbetsplatsbesök.