Idébanken

Handledning för dig som tar emot elevgrupper genom TOPP

Klicka på länken nedan för att ladda ner PDF:en med tips från både deltagande elever och arbetsplatser. 

Vägledning för dig som är framtidsguide i TOPP