Heidi Ursinius

Binarkoncernen har idag fyra bolag lokaliserade i Trollhättan. Bolagen har kunnat erbjuda platser för elever två år i rad, båda gångerna på hösten och då med tema verksamheter.
De fyra bolagen Standby AB, Binar Elektronik AB, Binar Quick-Lift Systems AB och Binar AB har alla bidragit med en TOPP-plats vardera och en dedikerad kontaktperson som deltagit på frukostmöten samt besökt mässan där eleverna presenterat sitt arbete.

Binarkoncernen utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder. Verksamheten bedrivs inom två huvudområden: Industrial Solutions och First Responder Technology. Gruppen har ca 240 anställda verksamma i Sverige, Tyskland, Frankrike och Finland.

Tiden eleverna har spenderat på arbetsplatserna, och arbetsuppgifterna de fått vara med att utföra, har varierat beroende på vilket bolag man besökt.
Eleverna har fått möjlighet att besöka arbetsplatsen för att fördjupa sig i produkter eller personalfrågor samt få ställa frågor, se hur vi arbetar och för att testa bolagets produkter.
Arbetsplatsbesökets tid har överenskommits i samråd med eleverna som också erbjudits att få sitta i våra lokaler och arbeta med sitt projekt för att kontaktpersonen skall kunna finnas lättillgänglig för eventuella frågor under dagen. Eleverna har erbjudits en insikt i alla de olika arbetsroller som finns på ett bolag. produktion, ekonomi, sälj/marknadsföring, utveckling mm

Binarkoncernen ser det som en viktig samhällsuppgift att visa upp vår verksamhet för att upplysa ungdomar om de olika arbetsroller och uppgifter som finns att inrikta sig på inför gymnasievalet. De behöver se vad som finns att välja på om man ska kunna komma på vad man ”vill bli när man blir stor”. Det är oerhört lärdomsrikt att med egna ögon få se och uppleva hur det fungerar i verkligheten.

Kan jag, genom att erbjuda min tid och erfarenhet, hjälpa men ung vuxen att komma på vad hen vill arbeta med i framtiden, så är det värt mer än något annat. Får hen också ett ökat intresse för teknik är detta en bonus.

Heidi Ursinius
VD assistent