Dedic Haris

Dedic Haris, NEVS, har deltagit i TOPP Trollhättan vid två tillfällen, båda på hösten med tema verksamheter. Haris förklarar att de deltar av flera anledningar, framförallt för att det är vår samhällsplikt, men också att ge våra barn bättre bild av olika arbetsplatser, samt att försöka väcka intresset för teknik hos eleverna.

Dedic Haris, NEVS, har deltagit i TOPP Trollhättan vid två tillfällen, båda på hösten med tema verksamheter. Haris förklarar att de deltar av flera anledningar, framförallt för att det är vår samhällsplikt, men också att ge våra barn bättre bild av olika arbetsplatser, samt att försöka väcka intresset för teknik hos eleverna.
Från NEVS var vi fyra olika områden som var involverade i TOPP Trollhättan hösten 2016, HR, Sales & Marketing, Konstruktion och Test &

Verifiering. En person från NEVS deltog på frukostmötet.

Vi delade upp TOPP-mötet i fyra olika aktiviteter, organisationsgenomgång med HR, Produkt info med Sales & Marketing, samt visade hur det går till när man ska konstruera och testa våra produkter. Eleverna Lyrfågelskolan som gick i ÅK 9, fick lyssna, titta på och ställa frågor under dagen. Vi tänker fortsätta med samma upplägg i framtiden.

Totalt spenderade vi 16h på förberedelse innan besöket, samt 6h under besöket.
Ett tips jag vill ge till andra verksamheter är att de borde tänkta på vad de vill få ut av besöket och utforma besöket utifrån det.

Haris Dedic
0520-85425
haris.dedic@nevs.com