Tina Gillberg

Tina Gillberg, drogförebyggande samordnare inom Trollhättans Stad, deltog i TOPP första gången hösten 2016. ”Det är ett bra sätt att få kontakt med elever samt ge dem möjlighet att se olika verksamheter. För egen del såg jag det som ett positivt tillfälle att få möta ungdomar som dels kunde ge en återkoppling på hur de ser på det drogförebyggande arbetet samt hur de tycker att detta fungerat i skolan, vad som finns att tänka på, innehåll mm.”

Det var bara jag som deltog vid frukostmötet. Jag föreberedde min inte direkt men jag skulle haft mer tydligt formulerat vad jag ville att de skulle engagera sig i när de kom till min arbetsplats. Jag tyckte jag var tydlig men tror inte att det uppfattades av eleverna som så tydligt och det är viktigt att inse detta.

Jag tog emot elever i åk 9 nu under hösten 2016 och från min arbetsplats var jag själv som deltog i TOPP. Med facit i hand är det bra att det är några fler som är inblandade/engagerade. Samtidigt är verksamheten inom Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen inte alltid så enkel att ”visa upp” då det är mycket som är sekretess och det finns inte så mycket som elever kan delta i. Jag hade inga inplanerade aktiviteter under dagen utan det blev mer av dialog/diskussion med eleverna. Jag tycker att skolan ska vara tydligare med att eleverna återkopplar till respektive arbetsplats/verksamhet innan redovisning. Det är något jag kan tänka på som handledare, att vara bättre på att kolla av så att det blir återkoppling. Det lägger trots allt ner tid på redovisning och det är ju tråkigt om den informationen de redovisar inte är helt korrekt eller att eleverna inte tar det ”på allvar”. Jag som arbetsplats vill se att det de tagit del av är seriöst och att de själva känner att det är viktigt att göra ett bra arbete.

Kan de vara med i den ordinarie verksamheten så behövs det inte så mycket planeringstid innan, kanske 1-2 timmar för att planera med övriga på arbetsplatsen vad vi som arbetsplats kan erbjuda och vad för målsättning vi tänkt oss, vad som ska göras etc. Sedan får man lägga den tiden de är på arbetsplatsen, ca 5-6 timmar. Det är också beroende på vad för sorts verksamhet som eleverna ska delta i/presenteras för hur tiden fördelas bland de som är involverade. För egen del avsatte jag i stort sett 1 arbetsdag/elevbesök.

Till de arbetsplatser som funderar på att delta vill jag ge tipset att de ska vilja delge sin verksamhet/ arbetsplats samt att ha möjlighet att avsätta tid vid genomförandet. Kan också vara bra att kanske träffas ytterligare en gång innan själva TOPP-mötet för att säkerställa att de förstått vad de ska göra, om det finns/är några ytterligare frågor.

Tina Gillberg
Drogförebyggande samordnare