Vad ska jag bli när jag bli stor?

Tematiska omvärlds- och praktikprojekt (TOPP) skapar möten mellan skola och näringsliv i Trollhättan. Nu kan din arbetsplats vara med och påverka Trollhättans framtid!

-Hösten 2019-
TEMA: VERKSAMHET/ ARBETSPLATS

Anmälan öppen till och med 27 september 2019

TOPP Trollhättan

Topp ger elever möjlighet till ökad förståelse för det näringsliv, både privat och offentligt, som finns i Trollhättan - och erbjuder en pusselbit på väg mot svar på frågan om framtiden.

TOPP-resan

Nyheter

Vi jobbar ständigt för att kvalitetsförbättra TOPP, just nu pågår det fortsatta arbetet med återkoppling och mässor. Även kvalitetsarbetet i skolans organisation och för framtidsguiderna prioriteras

För dig som är Framtidsguide, alltså du som representerar din arbetsplats i TOPP, går startskottet för varje TOPP-period vid anmälan.

För att kicka igång TOPP-perioden ordentligt bjuds alla framtidsguider in till en kick-off/ inspirationslunch där fokus ligger i att utbyta erfarenheter.

Efter att du blivit tilldelad en skola sker första träffen med din elevgrupp vid ett frukostmöte. Frukostmötet är till för att du och eleverna ska lära känna varandra och säkerställa att ni har samma förväntningar på varandra.

Vid TOPP-mötet bjuder du in eleverna till din arbetsplats. Du sätter agendan för dagen, men tänk på att praktiska moment är uppskattat och att visa upp vad ni gör en normal arbetsdag.

Innan det är dags för eleverna att redovisa vad de fått veta om ditt yrke/ er arbetsplats ska ni ta del av elevernas arbete. Bestäm senast vid TOPP-mötet vart och hur ni hörs av igen för återkoppling/ feedback.

Nu har vi kommit till redovisningen av arbetet, TOPP-mässan. Vid mässan redovisar eleverna om sitt yrke/ sin arbetsplats. Mässorna ser olika ut beroende på om det är vår eller höst och vilken skola ni samarbetat med.

För en utförligare beskrivning av de olika momenten i TOPP klicka här.